Tel. 93 580 98 05 - Fax. 93 592 27 46info@hidalgogestio.com

Una única filosofia

INFINITES FORMES DE TREBALLAR

El nostre únic estàndard és la qualitat. Adaptem totalment els nostres serveis a les necessitats del client, desplaçant-nos a l’empresa si el servei així ho requereix.

  • Assistència a comitès de direcció
  • Reunions amb treballadors
  • Juntes de socis
  • Consultoria empresarial
  • Reunions amb entitats financeres.
  • Desplaçaments per obertura de noves delegacions.
  • Empreses repartides en 6 comunitats autònomes, avalen la nostra forma de treballar.

Serveis destacats

Vehicles - tràmits

Especialistes en trànsit. Tramitem immediatament canvis de nom i matriculacions de vehicles. Entrega de justificant de transferència professional, informes de càrregues, duplicats de documentació, baixes de vehicles…

Assegurança de salut “Top”

La millor mútua privada des de “39€”
Disponem dels millors acords amb les companyies líders en salut: Sanitas, Adeslas, Asefa, Medifiatc, Asisa, Allianz, Mapfre…
Quadres mèdicos molt amplis, els millors centres hospitalaris, sense copagaments.
Bisquem la companyia que millor s’adapata a tu.

Assessoria d'artistes

Especialistes en assessorament legal d’artistes.
Més de 10 anys assessorant artistes i agències de management en la seva tributació, situació laboral, mercantil, gestionant les seves assegurançes d’espectacles, responsabilitat civil, instruments, etc.

Creació d'empreses

Busquem la millor manera jurídica del teu negoci.
Establiment de negocis, constitució de societats, sistemes de retribució. Tot l’assessorament i tramitació necessaris per a la creació de la teva empresa.

Consultoria empresarial

Disseny i implementació d’estratègies d’èxit per a l’empresa.
Apliquem els coneixaments necessaris per aconseguir l’èxit en els teus projectes a curt, mitjà i llarg termini.
Plans de viabilitat.
Plans estratègics.
Plans pressupostaris, seguiment i correcció de desviacions.

Conflicte laboral

Assessorament integral durant el procés.
Experts en dret laboral al teu servei.
Càlcul d’acomiadaments, negociacions, Actes de conciliació (CMAC), Demanda davant el Jutjat del Social i Assistència durant tot el procediment judicial.

Tramitació de Pensions

Jubilació, incapacitat, viduïtat… 
Jubilació: Planificació, precàlcul de la pensió bruta i neta, tramitació, recursos contra resolucions…
Incapacitat: Tramitació d’incapacitats permanents, reclamacions previes i recursos.

Anàlisi de riscos objecte de cobertura i la seva verificació. 
Estudi exhaustiu de les necessitats asseguradores de l’empresa i verificació de cobertura dels riscos, mitjançant l’emissió d’un informe realitzat per la direcció tènica de la nostra corredoria d’assegurances.

Herències

Tramitació integral i assessorament durant el procés de l’adjudicació de l’herència. Documents notarials de declaració d’Hereus, Acceptació d’herència, incloent els certificats de defunció, últimes voluntats, assegurances, testamentaria, certificats bancaris … Càlcul i liquidació de l’Impost de Successions, més vàlues i inscripció en registres. 

Els números de 2019 ens avalen

Liquidacions tributàries transmeses telemàticament
Nous negocis constituïts
Sinistres resolts satisfactòriament
Promoció
SOL·LICITAR PRESSUPOST

TAXES INCLOSES
PREU EN PROMOCIÓ LIMITADA

CANVI DE NOM DE VEHICLE

Entrega immediata
del justificant provisional

Evita les cues i
la cita prèvia en trànsit

El millor assessorament i
a un preu excepcional.

La teva confiança és el més important