Tel. 93 580 98 05 - Fax. 93 592 27 46info@hidalgogestio.com

Assessoria d’empreses

Assessorament en la planificació fiscal de l’empresa. Estudis sobre l’impacte fiscal a curt, mitjà i llarg termini. Procediments d’inspecció tributària, tramitació de liquidacions i declaracions davant l’administració central i autonòmica.
VEURE MÉS

Som la peça clau d’una de les àrees que té major relació amb la productivitat de l’empresa. Assistència a l’empresa en la realització de qualsevol dels nostres serveis de laboral.
VEURE MÉS

El control econòmic de l’empresa és molt important i en tenim consciència. Adaptem el nostre servei comptable a les necessitats de l’empresa.
VEURE MÉS

Assessoria Mercantil

Constitució, liquidació i dissolució de societats, juntes de socis, acords socials, resolució de conflictes de socis. Postil·lat de documents mercantils i tramitacions en el Registre Mercantil.

Gestió de Patrimonis

Estudi detallat i personalitzat per oferir la millor solució en la gestió patrimonial de cada persona.

Col·laboracions

Convenis amb les principals empreses d’adaptació a la Protecció de Dades, prevenció de riscos laborals, formació contínua de treballadors.

Certificats Electrònics

Tramitació de Certificats Electrònics de persona física o jurídica i alta en el servei de Notificacions Electròniques.

Herències

Tramitació integral i assessorament durant el procés de l’adjudicació de l’herència. Documents notarials de declaració d’Hereus, Acceptació d’herència, incloent els certificats de defunció, últimes voluntats, assegurances, testamentaria, certificats bancaris … Càlcul i liquidació de l’Impost de Successions, plus vàlues i inscripció en registres.