Tel. 93 580 98 05 - Fax. 93 592 27 46info@hidalgogestio.com

Assessoria fiscal

Com a peça clau en la consecució dels objectius de l’empresa, oferim els següents serveis:

  • Planificació fiscal a curt, mitjà i llarg plaç.
  • Estudis fiscals en operacions societaries i immobiliàries.
  • Auditoria fiscal: Anàlisi i verificació del possible risc fiscal de l’empresa i emissió de l’informe amb proposta de regularització, si s’escau.
  • Tramitació de liquidacions tributàries nacionals i internacionals en el dia a dia de l’empresa.
  • Impost de Societats.
  • Procediments d’inspecció tributària amb l’administració central i autonòmica.
  • Declaracions de persones físiques i atribució de rendes (Estimació objetiva i directe)
  • Règims d’IVA.
  • Confecció de llibres de factures rebudes, emeses, béns d’inversió…