Tel. 93 580 98 05 - Fax. 93 592 27 46info@hidalgogestio.com

Assessoria laboral

Assessorament constant en l’optimització de costos salarials, en l’aplicació dels convenis col·lectius i en la prevenció i resolució de conflictes. Alguns dels nostres serveis:

 • Estudi de costos salarials previ a la contractació, aplicació de conveni i modalitats de contractes.
 • Règims especials de la Seguretat Social.
 • Confecció de rebuts mensuals de salari, liquidacions de seguretat social, resum de nòmina i costos.
 • Actualització de taules salarials / regularització d’IPC.
 • Tramitació de processos d’incapacitat temporal i permanent.
 • Comunicació de reclamació d’accidents a l’autoritat laboral
 • Planificació, càlcul i tramitació de pensions.
 • Conflicte laboral, resolució en servei de conciliació i judicial.
 • Tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Processos d’inspecció davant del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
 • Presència física a l’empresa si qualsevol servei així ho requereix.