Tel. 93 580 98 05 - Fax. 93 592 27 46info@hidalgogestio.com

Gestoria administrativa

Si has comprat o venut un vehicle ja matriculat, és necessari efectuar el canvi de titularitat de l’automòbil al Registre de la Direcció General de Trànsit. A més, abans de l’adquisició, és important sol·licitar un informe per conèixer tot al que fa referència a possibles limitacions, càrregues o impostos pendents que pugui tenir el vehicle i d’aquesta manera obtenir plenes garanties de cara a realitzar l’operació.
SOL·LICITAR PRESSUPOST

Matriculacions

Tramitació immediata inclosa la liquidació d’impuestos de cada vehicle. Matriculació ordinària, vehicles…

Altres serveis trànsit

Duplicats, baixes per desballestament, canvi de domicili, altes i rehabilitacions, Permisos temporals, renovacions dels permisos de conduir.

Documents notarials

Gestió d’escriptures públiques, postil·lats, liquidació d’impostos, registres de la propietat, mercantil, plusvàlua municipal

Certificacions

Gestions davant els Registres Civils, del Ministeri de l’Interior, Mercantils i de la Propietat de tot el territori nacional: presentació de documents, notes simples, certificacions de naixement, matrimoni, defunció, certificat a antecedents penals, d’últimes voluntats

Tramitació de permisos

Gestions en Ajuntaments i Administracions públiques: Llicències d’Obertura i Funcionament,d’obres, permisos, etc…